ข่าวประชาสัมพันธ์


วิดีโอการบรรยายพิเศษ

พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ
การประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา
โดย ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์


[Part 1] - การประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา


[Part 2] - การประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ในระบบสารสนเทศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภทอาชีวศึกษา

ตารางเวลาประมวลผลข้อมูลนักเรียนในระบบ PVIS ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  410  คน