ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน  ผู้ใช้งานระบบ PVIS ทุกท่าน

ขณะนี้ระบบเปิดเมนูรับเข้าเรียนแล้ว  นักเรียนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในระบบ จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อขอรับเงินอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ 10 มิถุนายน 2561 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (ผู้ดูแลระบบ)
เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  53  คน