ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งสถานศึกษาเรื่องการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ
อาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดหา การแจกจ่ายเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  51  คน