ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้ใช้งานระบบ  PVIS

ขณะนี้ท่านเข้าใช้งาน ระบบ PVIS (ระบบจริง) 

1. โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน สามารถลงทะเบียนได้ที่ ปุ่มลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ (ปุ่มสีเขียว)

2. โรงเรียนต้องกรอกข้อมูลใบอนุญาตพร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียวเท่านั้น และรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

3. ขอให้โรงเรียนอัพเดทข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

4. สามารถพิมพ์รายงานทั้งหมดได้จากระบบใหม่

 

ปฏิทินการดำเนินงานของโรงเรียน

# 19 – 30 เม.ย. 60 ต้องดำเนินการจำหน่ายนักเรียน/ลาออก/ย้ายโรงเรียน และนำนักเรียนชั้นสูงสุดจบการศึกษา/เลื่อนชั้นเรียน 

# 1–31 พ.ค. 60 ต้องดำเนินการรับนักเรียนเข้าในระบบ ในกรณีต่างๆ

 

ทั้งนี้ หากมีข้อซักถามหรือประสานงานในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้งาน

ผู้ใช้งานระบบฯประสานงานได้ที่ 

โทรศัพท์ 02–282–1976 (กลุ่มอุดหนุนการศึกษา) (ประสานงานเกี่ยวกับผู้ดูแลระบบ(Admin))  

หรือ 02-281-5555 ต่อ 1305 (ศูนย์สารสนเทศฯ) (ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล)                   

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หรือให้ผู้ใช้งานระบบแจ้งที่อีเมล์ pvis.vec@hotmail.com

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผู้ดูแลระบบ

เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  17  คน