ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งสถานศึกษาดำเนินการตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพครูในระบบ PVIS
ขอให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห่งดำเนินการตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพครู

แจ้งเรื่องแบบฟอร์มแต่งตั้ง-ถอดถอน และหลักฐานการศึกษา
ขณะนี้ระบบ PVIS อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้ง-ถอดถอน และหลักฐานการศึกษา จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้แบบฟอร์มจากเว็ปไซต์  http://vecp.vec.go.th/เอกสารดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม.aspx  หากระบบดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้ใช้งานระบบปัจจุบัน  35  คน